vrijdag 30 maart 2012

Een facade

Nog eentje, nu ik op dreef ben. Ook weer voor Sketches in Thyme.

Another one, now I'm in my flow. This one is for Sketches in Thyme too.Prachtige Vormen

En ook heb ik een spread gemaakt met een sketch van Sketches in Thyme.

And I also made a spread with the sketch of Sketches in Thyme.

Barcelona pagina

Eindelijk heb ik weer zin om te scrappen. En aangezien ik nog mega veel foto's heb van Barcelona, ben ik daar maar weer mee verder gegaan. Ik heb een sketch gebruikt van Dutch Dares

Finally I feel like scrapping again. And since I have loads of pictures from Barcelona, I started with those today. I used a sketch of Dutch Dares

woensdag 28 maart 2012

WAW, His Love

Wat is het geweldig om te ervaren hoeveel God van je houdt. Hij spaarde zijn eigen Zoon niet om voor ons te sterven. De tekst die deze week centraal staat in Word Art Wednesday is er eentje van 1 Johannes 4:19

"Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad".


It's so awesome to experience how much God loves you. He gave His only Son to die for us. 
The scripture for this weeks Word Art Wednesday is from 1 John 4:19.Ik heb deze Art Journaling pagina gemaakt. En ook deze week er weer een filmpje van gemaakt. 
De laatste paar werken heb ik dus elke keer wel wat hartjes erin verwerkt. Tsja, hoe kun je anders als er steeds in de tekst de liefde van God voorkomt :-)

I made this Art Journaling page. And also this week I added a video of how it came together.
The last few weeks I included hearts on the page. Well, how could I left them out, when God's love comes back in the last few scriptures for WAW :-)


I bid dat jullie deze week God's liefde heel sterk mogen ervaren. Kijk maar eens naar de prachtige natuur. De lente is gekomen, overal zie je weer boven hun bloesems vertonen of het begin van nieuwe blaadjes aan de bomen. Plantjes die uit de grond opspruiten. Vogels die serenades aan je brengen in de vroege ochtend en de rest van de dag door hun vrolijke geluid laten horen. Dit is niet bij toeval of een "big bang" wat dit allemaal gemaakt heeft. Daar zit onze liefdevolle Vader achter. Hij heeft alles prachtig gemaakt en met een doel. En wij mogen daar ten volle van genieten.

I pray that you may experience God's love so strong-fully this week. Just take a look at the beautiful nature. The spring has sprung, and everywhere you see trees in blossom or see  little green leaves take a peek outside. Plants that are popping up from the ground. Birds singing serenades in the early morning and continue to sing their happy song through the rest of the day. It's not by chance or a "big bang" that made this all. It's our loving Father who made this all. He made it all beautiful and with a purpose. And we may enjoy fully of it.

woensdag 21 maart 2012

WAW, Faith Hope Love

Deze week hebben we weer een hele mooie tekst voor de Word Art Wednesday, en die komt uit 1 Corintiers 13: 13  --> Kortom, er zijn 3 dingen die blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.

We've got another beautiful scripture this week, and it's from ! Corintians 13:13


Ik heb deze Art Journaling pagina gemaakt en er ook weer een video van opgenomen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken.
En de bijbeltekst laat echt duidelijk zien wat het  meest belangrijke is in het leven: Liefde!!
God had (en heeft ons nog steeds) zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gaf om te sterven voor ons. Op die manier kunnen we leven in geloof, krijgen we hoop in hopeloze tijden en voelen we Zijn grote liefde voor ons.


I made this Art Journaling page, and I also made a video of it. I hope you like to watch it. 
And this scripture really showes what's the most important thing is in life: LOVE!! 
God loved (and still loves) us so much, He gave us His only Son to die for us. So that we can live in faith, have hope in times when we feel hopeless and feel His great love for us. 

woensdag 14 maart 2012

WAW: Love doesn't measure

Hoi lieve volgers,

Hier weer een prachtige word art wednesday met een tekst van Moeder Theresa.
Dit doet me gelijk denken aan de grote liefde die onze Vader voor ons heeft. Hij heeft ons zoveel lief, dat Hij Zijn enige zoon gegeven heeft om te sterven voor ons. De zoon waar Hij zoveel van houdt, heeft Hij niet gespaard voor ons. Wauw.... nou dat noem ik nog eens een intense liefde!! God meet onze liefde en daden niet af. Hij houdt gewoon van ons. Precies zoals we zijn. Wij hoeven Zijn liefde niet te verdienen. Geweldig toch? Het klinkt zo makkelijk, maar het is ook gewoon echt zo.

Hi dear followers,


Here is another beautiful word art wednesday with a quote from Mother Theresa.
This reminds me immediately of the big love that our Father has for us. He loves us so much, that He gave is only son to die for us. The son He loves so much, He didn't spare for us. Wow.... that's what I call intense love!! God doesn't measure our love and deeds. He just loves us. Just the way we are. We do not have to deserve His love. Isn't that great? It sounds so easy, but it just is.Deze art journaling heb ik gemaakt voor deze week. En ook heb ik voor het eerst een filmpje gemaakt hoe ik een art journaling maak. Het heeft even geduurd voor ik het knippen, plakken en monteren voor elkaar kreeg, maar zo voor een eerste keer ben ik er toch best tevreden mee en stiekem ook wel wat trots dat het me gelukt is.

I made this art journaling for this week. And I also made a movie for the first time, about how I make an art journaling. It took al while to make it, but for a first time I'm happy how it turned out and I'm a bit proud too that it worked out.Aan het eind van het filmpje zie je nog wat meer detail foto's van deze journaling.
Hopelijk vinden jullie het leuk.


At the end of this movie, you see some more detail photo's of this journaling.
Hope you enjoyed it.

woensdag 7 maart 2012

WAW Be faithful in small things

Wat gaat de tijd toch snel zeg. Voor je het weet is er weer een week omgevlogen.
Deze week hebben we een quote van Moeder Theresa:
Wees getrouw in de kleine dingen, want in die dingen ligt je kracht.

Dit doet me ook denken aan het gezegde: niet het vele is goed maar het goede is veel.
Zo zijn kleine dingen vaak zo mooi. En die kleine dingen hebben zoveel kracht.

Time flies. Before you know it, another week has passed.
This week we have a quote from Mother Theresa:
Be faithful in small things because it is in them that you strength lies.This reminds me also of a saying: not the many is good but the good is many (freely translated, because I don't know if there is such a saying in English). 
The little things are often so beautiful. And those little things can have so many power.zondag 4 maart 2012

Een neogotische stijl

En nog een lootje voor mijn Barcelona album.
And another layout for my Barcelona album.


Ik gebruikte de challenge op Krraft it up.
I used the challenge on Kraft it up.Ik heb een kraft achtergrond gebruikt en 4 stukken design papier.
En 2 foto's van willekeurig formaat.
Een 3 woorden titel.

I used a kraft background and 4 pieces of design paper.
And 2 pictures of any size.
A 3 word title.

En de 5 verschillende embellies zijn de knopen, het zwarte waxkoord, 3 groene rhinestones, het filmstripje en de houten vlindertjes.
And the 5 different embellishments are the buttons, the black wax cord, 3 green rhinestones, the filmstrip and the wooden butterflies.Sanctus Sanctus Sanctus

Hier een layout voor mijn Barcelona album.
Here a layout for my Barcelona album. 


De houten vlindertjes vond ik gisteren bij de Xenos. Vond ze meteen leuk en moest ze dus ook hebben.
The wooden butterflies I found yesterday bij the Xenos. I immediately liked them and I just had to have them.