woensdag 29 augustus 2012

WAW: "Beloved"

 Vandaag een mooie tekst uit 3 Johannes 1:2.

Today a beautiful scripture from 3 John 1:2
En voor vandaag heb ik weer een art journal pagina gemaakt, én een filmpje. 
And for today I made an art journal page again, ánd a video.
woensdag 22 augustus 2012

WAW: "Sing Praise"

Vandaag een tekst uit mijn favo bijbel gedeelte; de Psalmen. Deze week uit Psalm 71:23.

Today a scripture from my fave bible book; The Psalms. This week it's Psalm 71:23Prachtig hoe deze tekst laat zien dat God ons gered heeft, en hoe we daar blij over mogen zijn. Zo blij dat je lippen Hem willen prijzen. Hem komt ook alle lof en eer toe. En hoe meer je met God in gesprek gaat en met Hem wandelt, hoe meer je merkt dat Hij je zo wilt zegenen en wilt helpen. Hallelujah, God is goed!!

It's so wonderful how this scripture shows us that God delivered us, and that we can have joy from that. That our lips want to praise Him. He deserves all the glory and honor. And when you invest more in talking and walking with God, you'll see how much He wants to bless and help you. Hallelujah, God is good!


Deze week heb ik weer een canvasje gemaakt. Dit keer met bruint tinten. En een hertje. Dat hertje doet me aan de mens denken. Bang en schichtig, niet snel bereid anderen te vertrouwen. Net zoals wij het misschien moeilijk vinden ons zelf helemaal aan God toe te vertrouwen. Maar wanneer je dat steeds meer gaat doen, zul je ook steeds meer resultaat zien in je leven hoe God door je heen werkt.

This week I made another little canvas. This time with brown shades. And a little deer. This deer reminds me of men. Scared and skittish, not easily prepared to trust another. Just like we find it difficult to surrender all to God. To fully trust in Hum. But when we do, we shall see the result of God working in our lives. 


Ik hoop dat jullie weer geinspireerd zijn geraakt door de prachtige bijbeltekst en het canvasje. En ik hoop jullie terug te zien op WAW (en mijn blog :-)   ). 

I hope you got inspired with the beautiful scripture and the little canvas. And I hope to see you back at the WAW  (and my blog :-)  )
woensdag 15 augustus 2012

WAW: " Meet each other with a smile"

Vandaag hebben we een quote van Moeder Theresa voor de Word Art Wednesday uitdaging. Vrij vertaald in het Nederlands zegt Moeder Theresa: Laten we elkander altijd met een glimlach tegemoet treden, want een lach is het begin van liefde.

Today we have a quote from Mother Theresa for our Word Art Wednesday challenge. En het kan dan geen toeval zijn dat ik maandag avond naar een studie luisterde van Joyce Meyer over een Echt Christen zijn. Wat mij erg is bij gebleven is het volgende: wat doen wij voor een ander?
Of te wel...... Christen zijn betekend dingen voor anderen doen. Niet wat je zelf kunt krijgen of halen bij een ander. Jezus ging ook elke dag weer op pad om de ander te helpen. Om goed te doen.

Maar help je wel eens een ander? Zie je de noden die een ander heeft? Wat heb jij de afgelopen 30 dagen gedaan om een ander blij te maken?
En dan hoef je echt niet perse heel groot te denken, door bijv. een huis te helpen verbouwen of wat dan ook. Het kan ook heel klein, door een vreemde op straat een glimlach te schenken en eens hallo te zeggen. 
Kijk eens hoeveel effect dat heeft op de ander. Zo kun je de liefde die God jouw geeft, ook weer uitdelen naar een ander. Soms dus al met een klein gebaar wat niets kost. Behalve wat spiertjes die je in beweging moet zetten rond je lippen ;-)

So it can't be a coincident that I listened to a sermon from Joyce Meyer, about being a Real Christian. What really stayed with me was: what are we doing for someone else?
Or in other words: Being a real Christian means doing things for others. Not about what you can get from others. Jesus went out every day to help others, to do good.

Do you help others? Do you see the need that other people have? What have you done the past 30 days to make someone happy?
Don't think about huge things, like rebuilding a house or something. It can be very small, like giving a smile to a stranger you pass by on the street, or to just say hello to them.
Watch and see how that affects people. In this way you can share the love you were given from God, to others. It's a small gesture which is totally free. Except from moving some muscles around your lips ;-)


Dit is wat ik heb gemaakt voor de challenge van vandaag. Momenteel kom ik er even niet aan toe om filmpjes te maken. Ben wat druk in mijn hoofd met mijn zoektocht naar een eventuele andere baan. En ik mag leren dat ik niet perse een filmpje hoef  te maken. Het is iets wat ik leuk vind om te doen. En als ik voel dat ik dat even niet moet doen, dan mag ik dat ook gewoon even laten. (jaja, ik leer om steeds minder streng voor mezelf te zijn).

This is what I made for today's challenge. Lately I don't get by to make some video's about my art journaling or paintings.. My mind is a bit overflowing from my search for an eventually new job. And I also may learn that I don't need  to make a video. It has to be fun, not a necessity. So when I feel I need to take a break of making video's, I just have to take the for myself. (yes, I am learning to be less harsh on myself).


Het is een soort hard kartonnen rechthoek, overspannen met canvas. Ik heb ook gebruik gemaakt van 3D verf en stickles voor op de vlinders, zodat die lekker gaan glimmen.

It's a kind of rectangular cardboard, covered with canvas. I also used 3D paint and stickles for the butterflies, to make them sparkle.


Een hele fijne week nog toegewenst en Gods rijke zegen!
Have a very blessed week!


woensdag 8 augustus 2012

WAW: "Rejoice"

Deze week hebben we een tekst uit Psalm 33:1
Nu is het Psalmen boek in de bijbel mijn meest favoriete boek. Er staan allemaal zoveel geweldige bemoedigende teksten in.  

We have a scripture from Psalm 33:1 this week.
The book of Psalms has always been my favorite book. There are so many encouraging scriptures in it.
Deze week heb ik geen art journal pagina gemaakt, en dus ook geen filmpje. Wel heb ik deze canvas doek voor de WAW challenge gemaakt. Weer eens wat anders, dacht ik zo.
Het "Rejoicen" is voor mij altijd een vrolijk iets. Wees blij met wat God allemaal voor je doet, hoe Hij je zegent in alles. Zelfs in de kleine dingen. En ik denk dat we veel zegeningen niet eens opmerken of zien. Maar God zegent ons veel meer dan we eigenlijk verdienen. 

Dus deze canvas wilde ik ook vrolijk houden. Alle lagen verf kun je zien als alle zegeningen die God je geeft. Sommigen zijn weer wat verborgen onder andere zegeningen. 
Je ziet het misschien niet zo heel goed op de foto, maar de ondergrond is gemaakt met stukken papier. Dat zijn de zegeningen die je misschien niet gezien hebt. Maar je kan het ook zo zien dat dat nog zegeningen zijn die God je nog gaat geven in de toekomst. 

This week I didn't make an art journal page, so there's no video either. I did make this canvas for this weeks WAW challenge. I thought it would be fun to make something different this time.
"Rejoicing" is for me always a happy thing. Be glad for what God does for you, How He blessed you in everything. Even in the smallest things. And I think we don't even see of notice a lot of blessings. But God blesses us more than we deserve.

So I wanted to make this canvas happy. You can see the layers of paint as blessings that God gives you. Some are a bit hidden with other blessings. 
Maybe you don't see it well on the picture, but the base is made with pieces of paper. Those can be seen as blessings you haven't notices. But you can also see them as blessings God is going to give you in the future. 
Een heel fijne en gezegende week toegewenst.
Have a very nice and blessed week!


Wendywoensdag 1 augustus 2012

WAW: "Peace of God"

Hier weer een nieuwe Art Journal pagina voor Word Art Wednesday. De tekst komt uit Kolossenzen 3:15.

Here's another Art journaling page for Word Art Wednesday! The scripture is from Colossians 3:15.
Wat ik een  beetje wilde laten over komen in mijn pagina, is dat ook al zit je midden in chaos en weet je soms niet hoe je verder moet, denk dan aan de vrede die God je geeft. Laat de vrede heersen in je hart. En wees God dankbaar voor het leven dat je elke dag weer krijgt. Prijs Hem onder welke omstandigheid ook.

What I wanted to accomplish with this page, is that even when you are in the midst of chaos, and sometimes you don't know how to continue, think about the peace that God gives you. Let peace rule in your heart. And be thankful to God for every day He gives you. Praise Him, no matter your circumstances. En weer een videootje van hoe ik deze pagina gemaakt heb.
And another video of how I made this page.