maandag 1 augustus 2011

New Faith Blog hop, sceduled

Moet ik nog meer zeggen? :-)
Ik vind de Faith Blog Hops echt zo geweldig. Het helpt me om in contact te blijven met mijn geliefde hemelse Vader.
Zoals ik al in de vorige blogbericht vertelde: Ik probeer altijd alles in mijn eentje te doen. Maar dat werkt niet. Ja, misschien voor een klein poosje. Maar niet voor de rest van mijn leven.
Hoe geweldig is het dat er elke maand een Faith hop is. En ik geloof niet in toeval (toevallig ;-)  ). I geloof echt dat God onze harten aanraakt en onze harten en zielen wil helen, door deze maandelijkse bloghops.
Hoe wonderlijk is het dat God van ons houdt? Niet om de dingen die we wel en niet doen. Maar dat Hij van ons houdt om wie we zijn. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En we hoeven zijn liefde niet te verdienen door dingen te doen of te laten.
Hij kende ons al voor we bestonden. Als je dat bedenkt, dat is gewoon.... WAUW!

Ok, voor ik begin te preken.....
Ik wilde alleen laten weten dat er weer een nieuwe bloghop aan zit te komen. Doen jullie dan weer mee?

Gods zegen,Wendy


Need I say more? :-)
I just love the Faith Blog Hops. This really helps me to stay in touch with my beloved heavenly Father.

Like said in my previous post: I tend to want to do all things on my own.  But that's not working. Yeah, maybe for a little while. But never for the rest of my life.
How great is it that there is a Faith hop every month. And I don't believe in coincidences. I really believe that God will touch our hearts, will heal our hearts and souls through these monthly hops.
How wonderful it is to know that God loves us. Not because of the things we do or don't do. But just loves us for who we are. He made us in His image. And we don't have to earn His love.
He already knew us before we even existed. Think about that :-)  That's just.....WOW!Okay, before I go preeching....


Just wanted to let you know there will be another hop soon. Will you be there?


God bless,
Wendy

Geen opmerkingen: